کلیدواژه‌ها = رتبه‌بندی اعتباری مستقل
رتبه‌بندی اعتباری مستقل بانک‎های کشور

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 575-606

10.22059/imj.2018.262015.1007461

محمدرضا پارسافرد؛ سعید شیرکوند؛ رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی