نویسنده = کیخسرو یاکیده
تعداد مقالات: 2
1. رتبه‌بندی گروهی واحدهای بانکی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 181-196

10.22059/imj.2014.52241

منصور مومنی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ سید مصطفی رضوی؛ کیخسرو یاکیده


2. تبیین الگوی ارزیابی عملکرد در طی زمان با تحلیل پنجره¬ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 69-86

10.22059/imj.2012.35440

محمدرحیم رمضانیان؛ اکرم اویسی عمران؛ کیخسرو یاکیده