نویسنده = ���������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر متغیرهای وضعیتی بر فعالیت‌‌های مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان‌های سرآمد ایرانی

دوره 1، شماره 1، 1387

علی محقر؛ داوود کریمی دستجردی؛ فقیهه معین نجف آبادی؛ علی بیاضی