نویسنده = زندی، شهلا
تعداد مقالات: 1
1. مداخله دولت در رقابت بین زنجیره‎های تأمین سبز و غیرسبز

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 297-314

مریم اسمعیلی؛ شهلا زندی