نویسنده = معزز، هاشم
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری همسویی راهبردی سازمانی: رویکرد پویایی سیستم‌

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 197-218

عادل آذر؛ هاشم معزز