نویسنده = پیشوایی، میر سامان
تعداد مقالات: 3
1. طراحی شبکه زنجیره ‏تأمین سبز حلقه ‏بسته همراه با تصمیم‌های مالی در شرایط عدم قطعیت

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 61-84

امیرسالار محمدی؛ اکبر عالم تبریز؛ میرسامان پیشوایی