نویسنده = رضوی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی گروهی واحدهای بانکی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 181-196

منصور مومنی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ سید مصطفی رضوی؛ کیخسرو یاکیده