نویسنده = عطافر، علی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه‌های منطقۀ 3 عملیات انتقال گاز ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-102

علی عطافر؛ محمد اقبالی