نویسنده = زارعی محمودآبادی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی چندسطحی کارایی در صنعت بانکداری (رویکرد SBM شبکه‌ای)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 359-380

محمد زارعی محمودآبادی


2. ارزیابی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در ایران: رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-74

محمد زارعی محمودآبادی؛ محمدحسین طحاری مهرجردی؛ علیرضا مهدویان