بهینه‌سازی و تحلیل حساسیت قرارداد‌های IPC با در نظرگرفتن مدل پویای مخزن و مدل تصادفی قیمت نفت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/imj.2022.328510.1007857

چکیده

هدف: هدف از اجرای این مقاله، مدل‌سازی و بهینه‌سازی کل پروژه بهره‌برداری از چاه‌های نفتی ایران، در طول مدت قرارداد IPC برای تنظیم صحیح پارامتر‌ها و درجه‌های آزادی قرارداد برای تعریف یک بازی برد ـ برد و بررسی حساسیت تغییرهای آن است.
 
روش: به‌کمک روابط فیزیکی حاکم بر میدان نفتی، یک مدل پویای جدید برای مخزن، به‌عنوان نوآوری مطرح شده است. از سوی دیگر، مدل تصادفی کارآمدی برای رفتار قیمت نفت معرفی شده است. به‌کمک دو مدل یادشده، مدل مالی قرارداد به‌صورت کامل بیان شده و با استفاده از این مدل، پارامترها، درجه‌های آزادی قرارداد، شاخص‌های مالی و پروژه‌ای تحلیل حساسیت شدند و بهینه این ضرایب محاسبه شده است.
 
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که اگر پاداش پیمانکار در هر بشکه، در محدوده مناسب (3 تا 7 دلار) تنظیم نشود، پیمانکار به نرخ تولید پایین تمایل پیدا می‌کند. علاوه بر این، برای قیمت‌های بسیار پایین نفت (زیر 30 دلار) ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
 
نتیجه‌گیری: تحلیل حساسیت مدل نشان می‌دهد که هر یک از پارامترهای مسئله، اعم از پارامتر‌های قراردادی، مخزنی و میدانی، قیمت نفت، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عملیاتی، چه میزان می‌تواند در سود پیمانکار و صاحب مخزن سهم داشته باشد که این مهم، قدرت چانه‌زنی‌ها را افزایش می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ِDynamic Reservoir and Stochastic Oil Price Model for IPC contracts: Optimizing and Sensitivity Analyzing

نویسندگان [English]

  • Fariborz Jolai 1
  • Fatemeh Zamani 2
1 Prof., Department of Industrial Engineering, School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Industrial Engineering, School of Industrial Engineering, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

ِDynamic Reservoir and  Stochastic Oil Price Model for IPC contracts:   Optimizing and Sensitivity Analyzing

کلیدواژه‌ها [English]

  • IPC contracts
  • Optimisation of Oil field
  • Dynamic behavior of reserves
  • Oil Price
  • Production rate