شناسایی عوامل مؤثر برآینده نظام استانداردسازی تولید و تشریح سناریوها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول،ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر آینده نظام استانداردسازی ایران، در حوزه فناوری تولید و شناسایی و تشریح سناریوهای محتمل است.
روش: یکی از روش‌های آینده‌پژوهی سناریونویسی است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل تلاش شد که احتمال تأثیر رویدادی بر رویدادی دیگر پیش‌نگری شود. برای انجام این محاسبات پیچیده ماتریس تحلیل اثر متقاطع نیز، از نرم‎افزار MICMAC استفاده شد.
یافته‌ها: ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و نظر خبرگان، فهرستی از عوامل و متغیرهای بسیار مهمی که بر آینده نظام استانداردسازی تولید مؤثرند، تهیه شد و در ادامه، عوامل منتخب از طریق پرسش‌نامه شناسایی شدند. در مرحله بعدی، با طراحی پرسش‌نامه تأثیر متقابل و به‌کارگیری روش تحلیل تأثیرات متقابل و استفاده از نرم‎افزار ذکر شده، نظر خبرگان تحلیل شد و 9 عامل از بین 24 عامل فهرست‌شده به‌عنوان عوامل کلیدی نهایی (ریسک) شناسایی شدند. در ادامه با طراحی پرسش‌نامه عدم قطعیت تلاش شد که عدم قطعیت‌ها و اهمیت­‌های مربوط به هر یک از این 9 عامل تعیین شود. بر اساس نتایج و محاسبات انجام شده روی نتایج این پرسش‌نامه، چهار سناریوی آینده نظام استانداردسازی در حوزه فناوری تولید مشخص شد. در نهایت با تشکیل پانل خبرگان، این سناریوها تشریح شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مشخص شد که دو عدم قطعیت «سیاست‎‌های تولید در جهت ایجاد بستر رقابتی در صنایع» و «امکان تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن تولید» ضرایب بیشتری دارند و محورهای چهار سناریوی این تحقیق را شکل می‎دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Effective Factors on the Future of the Standardization System for Production and Description of Scenarios

نویسندگان [English]

  • Reza Norozy 1
  • Samereh Shojaei 2
  • Roohalla Samiee 2
  • Parviz Saeedi 3
1 PhD Candidate, Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Assistant Prof., Department of Managment, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
3 Associate Prof., Department of Managment, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify the factors affecting the future of Iran's standardization system in the field of production technology and identify and describe possible scenarios.
Methods: Scenario is one of the methods of future-estimation study. In this research, using the cross-impact analysis method, an attempt was made to predict the probability of the effect of an event on another event. And then, the MICMAC software was used to perform the computation of such complex cross-sectional analysis matrix.
Results: To this end, firstly, based on library studies and experts’ opinion, a list of the most important factors and variables that the affect the production standardization system was provided, and then the selected factors were identified through a questionnaire. On the next stage, the experts’ opinions were analyzed through designing a questionnaire for mutual effect and 9 factors were identified among the 24 listed factors as the final key factors (risk). Moreover, by designing an uncertainty questionnaire, attempts were made to determine the uncertainties and significance of each of these nine factors. Based on the results and calculations carried out on the results of this questionnaire, four future scenarios of the standardization system in the field of production technology were identified and ultimately described by the panel of experts in these scenarios.
Conclusion: Based on the results, it was found that the two uncertainties of "production policies for creating a competitive environment in the industry" and "the possibility of providing modern equipment and machinery" have the highest coefficients and form the axes of the four scenarios derived from this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardization
  • Production
  • technology
  • scenario planning
  • Future study
اطاعتگر، زهرا (1386). نقش استانداردها در تجارت جهانی. ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن. تهران، انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
بختیاری مقدم، حسن، رستمی، محمود (1391). تأثیر آینده‌پژوهی بر برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌های امنیتی. فصلنامه امنیت پژوهشی، 11(37)، 89- 115.
بهشتی، محمدباقر؛ زالی، نادر (1390). شناسایی عوامل کلیدی توسعه منطقه‎ای با رویکرد برنامه‎ریزی بر پایه سناریو (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی). برنامه‌ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی)، 15(1)، 41- 63.
تقوی، افشین (۱۳۹۴). بررسی الزامات و رویکردهای استراتژی توسعه صنعتی در ایران. کنفرانس ملی آینده‌پژوهی ـ علوم انسانی و توسعه، شیراز: مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران (متانا)
ثقفی، فاطمه؛ علی احمدی، علیرضا؛ قاضی نوری، سید سپهر؛ حور علی، منصوره (1394). تدوین و شناسایی سناریوهای امکان‌پذیر آینده خدمات دولت الکترونیک ایران در افق 1404. مدیریت فناوری اطلاعات، 7(1)، 49- 68.
حبیبی، شهلا (۱۳۹۴). استانداردسازی و محصولات. دومین همایش ملی پژوهش‌های مهندسی صنایع، 12 شهریور، تهران: گروه پژوهشی بوعلی، دانشگاه شهید بهشتی.
حسن نژاد، امیرحسین؛ ملکی، محمدحسن (1394). شناسایی سناریوهای باورپذیر صنعت نساجی. فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، 26(104)، 53- 64.
خورشید، صدیقه؛ نطنج، مرضیه (۱۳۹۱). تأثیر فناوری پیشرفته تولید بر قابلیت‌های تولید. دومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، 26 و 27 آذر، تهران: انجمن مدیریت فناوری ایران.
روستا، حسین. (1391). ضرورت آینده‌پژوهی در سازمان‌های تحقیقاتی دفاعی. فصلنامه محقق، تهران: انتشارات اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا، شماره 57، 10-15.
رهنمایی ذکاوت، مجید؛ پیدایی، سید مهرداد (۱۳۹۴). بررسی مزایای آینده‌پژوهی در سازمان‌های فناور محور. کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب‌وکار. 27 آذر 94، تهران.
ریاحی، بهروز (1388). کتاب مرجع کاربردی استاندارد و کیفیت ایران. تهران: نشر مربع.
سلمانی، محمد؛ کاظمی ثانی عطاالله، نسرین؛ بدری، سید علی؛ مطوف، شریف (1395). شناسایی و تحلیل تأثیر متغیرها و شاخص‌های تاب‌آوری: شواهدی از شمال و شمال شرقی تهران. نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 3(2)، 1-22.
شایسته، اسماعیل (1394). استاندارد عامل صادرات رشد اقتصادی و اشتغال‎زایی. سازمان ملی استاندارد در آیینه رسانه‎ها، روابط عمومی سازمان ملی استاندارد، 15-14.
شوارتز، پیترز (1391). هنر دورنگری: برنامه‌ریزی برای آینده در دنیای با عدم قطعیت. (عزیز علیزاده، مترجم). تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران.
طاهری، محسن (1393، 20 دی). تحلیل ساختاری با استفاده از روش Mic Mac. وبگاه یادداشت‌های یک آینده‌پژوه. 25 اسفند 1396، بازیابی شده از http://iranianfuturist.com.
طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین (1394). آینده‌پژوهی حوزه فناوری اطلاعات ایران. چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده. 30 و 31 اردیبهشت، تهران.
عبدالله زاده، سهراب؛ عبدالله‏‏ زاده، جعفر صادق (1394). رتبه‌بندی بهبود عملکرد مراحل زنجیره تأمین در اثر استانداردسازی ملی. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 12(3)، 23-33.
فنی، زهره؛ کاظمی، لیلا (1395). آینده‌پژوهی ‌و‌ سناریونگاری‌ برای ‌برنامه‌ریزی ‌توسعه محله‌ای ‌بر ‌پایه تحلیل ‌سیستمی ‌با ‌مطالعه ‌محله ‌سنگلج تهران. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 6(21)، 16-30.
کریمی، فرشید؛ محمدی، آیدا؛ گلشناس راد، مژده (۱۳۹۳). استراتژی بازاریابی بین‌المللی: استانداردسازی در مقابل انطباق. کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، 16 و 17 مرداد. تهران: مؤسسه مدیران ایده‎پرداز پایتخت ویرا.
کلانتری نژاد، رضا؛ صادقی گیوی، زهرا؛ گلرو، علی‌اکبر (۱۳۸۵). استاندارد از نگاه آینده. اولین همایش آینده‌پژوهی-فناوری و چشم‌انداز توسعه، 1 تا 4 خرداد، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
گوهری فر، مصطفی؛ آذر، عادل؛ مشبکی، اصغر (1394). آینده پژوهی: ارائه تصویر آینده سازمان با استفاده از رویکرد برنامه‎ریزی سناریو (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران). فصلنامه علوم مدیریت ایران، 10(38)، 36-65.
مولایی، محمدمهدی؛ طالبیان، حامد (1395). آینده پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری. مجلس و راهبرد، 23(86)، 5- 32.
نوروزی، رضا؛ شکیبافر، مهدی (1394). شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر توسعه استاندارد از نگاه کارشناسان استاندارد. کنفرانس بین‌المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصاد، اردیبهشت، مؤسسه رایمند پژوه، مشهد مقدس.
هوشمندی نیا، شهرزاد؛ نجفی‎زاده، نادره السادات (1396). آینده‎پژوهی فرایند تجاری‌سازی فناوری و روش‎های آن در فن بازار، بستر مبادلات نوآورانه فناوری. آینده پژوهی مدیریت (پژوهش‌های مدیریت)، 28(110)، 19-40.
یگانه، مهرداد (1379). استاندارد و استاندارد کردن (چاپ اول). تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 
References
Abdollahzadeh, S. & Abdollahzadeh, J.S. (2015). Improving the performance of the supply chain steps through national standardization. Investigation into operations in its applications, 12 (3), 23-33. (in Persian)
Bakhtiari Moghadam, H., & Rostami, M. (2012). The Impact of Future Studies on Strategic Planning in Security Organizations. Journal of Research Security, 11(37), 89-115. (in Persian)
Beheshti, M. B., & Zali, N. (2011). Identifying the Key Rationale of Regional Development with a Scenario-Based Planning Approach: A Case Study of East Azarbaijan Province. Planning and Space Planning (Lecturer in Humanities), 15 (1), 41-63. (in Persian)
Ciumara, T. (2011). Standardization versus Innovation in Management Consultancy. Studii Financiare (Financial Studies), 15(4), 145-156.
Criveanu, R. C., Sperdea, N. M. (2014). Annals of the University of Craiova. Economic Sciences Series, 1 (42), 246-253.
Etaatgar, Z. (2007). The Role of Standards in World Trade. 6th Conference of Research and Development Centers of Industries and Mines, July 2007. (in Persian)
Fanni, Z., Kazemi, L. (2016). Future Studies and Scenarios for Local Development Planning Based on a System Analysis with the Study of the Sangalaj Neighborhood in Tehran. Journal of Strategic Studies in Public Policy, 6 (21), 16-30. (in Persian)
Godet, M., & Roubelat, F. (1996). Creating the future: the use and misuse of scenarios. Long Range Planning, 29(2), 164-171.
Gohari Far, M., Azar, A., & Mashbaki, A. (2015). Future Studies: Presenting the Future Image of the Organization Using the Scenario Planning Approach (Case Study: Iranian Center for Statistics). Journal of Management Sciences of Iran, 10 (38), 36-65. (in Persian)
Habibi, S. (2015). Standardization and Products, Second National Conference on Industrial Engineering Research. Tehran, Booali Research Group, Shahid Beheshti University.
(in Persian)
Hassan Nejad, A. H., & Maleki, M. H. (2015). Identifying Reasonable Textile Industry Scenarios. Quarterly Journal of Management Studies, 26 (104), 53- 64. (in Persian)
Houshmandi Nia, Sh., & Najafizadeh, N. S. (2017). Futuristic research on the process of commercialization of technology and its methods in market technology. The platform for innovative technology exchanges. Future Studies in Management (Management Research), 28 (110), 19- 40. (in Persian)
Ivanov, Y. & Sienina A. (2015). Standardization of the Provision of Administrative Services as a Tool for Their Quality Improvement. Economics of Development, Kharkiv National University of Economics, 73(1), 5-14.
Jiang, H. & Zhao, Sh. & Zhang, S. & Xu, X. (2018). The adaptive mechanism between technology standardization and technology development: An empirical study. Technological Forecasting and Social Change. Elsevier, 135(C), 241-248.
Kalantari Nejad, R.; Sadeghi Givi, Z., & Golroo, A. A. (2006). Standards from the Viewpoint of the Future, First Conference on Future-Technology and Development Prospects, Tehran, Amir Kabir University of Technology. (in Persian)
Karimi, F., Mohammadi, A., & Golshan Rad, M. (2014). International Marketing Strategy: Adaptation Standardization. International Management Conference in the 21st Century, Tehran, Institute of Managers of the Vida Capital Ideas. (in Persian)
Kerstan, S., Kretschmer, T., & Muehlfeld, K. (2012). the dynamics of pre-market standardization. Information Economics and Policy, 24(2), 105-119.
Khorshid, S., & Nantani, M. (2012). Effect of advanced production technology on production capabilities. Second International Conference and Sixth National Conference on Technology Management, Tehran: Iran Technology Management Association. (in Persian)
Lev, L., Feenstra, G., Hardesty, Sh., Houston, L., Joannides, J., & King, R. P. (2018). Standards: What Standards Must You Meet to Supply Ingredients to Specialty Food Manufacturers? USDA Miscellaneous NO. 278692, United States Department of Agriculture.
Mullayi, M. M., & Talebian, H. (2016). Future Studies of Iranian Issues by Structural Analysis. Parliament and Strategy, 23 (86), 5- 32. (in Persian)
Nowroozi, R., & Shakibafar, M. (2015). Identification and ranking of factors affecting standard development from the viewpoint of standard experts. International conference on management, culture and development of economy, holy Mashhad. (in Persian)
Porter, M. (1985). Competitive Advantage. New York: The Free Press.
Rahnamee Zakavt, M., & Paidayi, S. M. (2015). Study the Benefits of Future Studies in Technology-Driven Organizations. Annual Management and Business Economics Conferences.
(in Persian)
Riahi, B. (2009). Standard reference and reference book of Iran. Tehran: Moraba Publishing.
(in Persian)
Roosta, H. (2012). The Need for Future Studies in Defense Research Organizations. Researcher Quarterly, 57, Tehran, Department of Research and Self-Esteem and Self-Esteem Jihad Aja, 10. (in Persian)
Salmani, M., Kazemi Sani Ataullah, N., Badri, S. A., & Matawf, Sh. (2016). Identifying and Analyzing the Impact of Resilience Variables and Indicators: Evidence from North and Northeast of Tehran. Environmental Spatial Spatial Analysis Journal, 3 (2), 1-22. (in Persian)
Saqafi, F., Ali Ahmadi, A., Ghazi Noori, S. S., & Hoor Ali, M. (2015). Compilation and identification of possible future scenarios of e-Government services in horizon 1404. Information Technology Management, 7 (1), 49-68. (in Persian)
Schwartz, P. (2012). Art of Fiction: Planning for the Future in an Uncertain World, (Aziz Alizadeh's Translation), Defense Research Educational Research Institute, Tehran.
Shayeste, I. (2015). The standard for the export of economic growth and job creation. National Standards Organization in the Mirror of the Media, Public Relations of the National Standard Organization, 15-14. (in Persian)
Taghavi, A. (2015). Review of the requirements and approaches of the industrial development strategy in Iran. National Conference on Future Studies, Humanities and Development, Shiraz: Center for the Development of Modern Education in Iran. (in Persian)
Taheri, M. (2014, Dec 20). Structural analysis using the Mick Mac Mic Mac, Notes website of a future futurist, March 25, 1396, From the Internet: http://iranianfuturist.com/. (in Persian)
Tayebi Abolhasani, S. A. H. (2015). Future Studies in Information Technology. The 4th Islamic Pattern of Iranian Progress, Iran's Progress, Past, Present, Future. (in Persian)
Vasileva, E. (2018). Sustainable production and consumption - the role of standardization. Ed. "Ran-R", Sofia.
Wu, J. (2012). Technological collaboration in product innovation: The role of market competition and sectoral technological intensity. Research Policy, Elsevier, 41(2), 489-496.
Yeganeh, M. (2000). Standards and Standardization, Iranian Industrial Training and Research Center (First Printing), Tehran. (in Persian)