شناسایی عوامل کلیدی در مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) برای ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی با استفاده از روش شناسی سیستم‎های نرم (SSM)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‎ی مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ارزیابی عملکرد سازمان‎ها و زیر مجموعه­های آن به‎منظور دستیابی به بهره­وری بالاتر و رشد و بالندگی سازمان یک ضرورت غیر قابل انکار است. در دنیای رقابت­پذیر عصر بیست و یکم دانشگاه­ها، مؤسسه‎های آموزش عالی و واحدهای تابعه آن یکی از مهم­ترین سازمان‎ها ی خدماتی هر جامعه شمرده می­شوند که می­توانند نقش مهمی را در رشد و توسعه یافتگی جوامع ایفا کنند، مسلماً ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی مستلزم وجود یک مدل مناسب ارزیابی عملکرد است تا بتواند تصویر روشنی از میزان کارایی و عملکرد آن ارائه کند. مدل تحلیل پوششی داده­ها یکی از شناخته­شده­ترین روش­های اندازه­گیری کارایی سازمان‎ها  بخصوص سازمان‎ها ی خدماتی است اما تعریف ورودی­ها و خروجی­های مدل با توجه به اختلاف نظر بین ذینفعان کلیدی و انتخاب یک مدل مورد توافق در سازمان کار آسانی نیست. لذا در این تحقیق با استفاده از هفت مرحله روش­شناسی سیستم­های نرم پیتر چکلند شاخص­های مناسب برای ارزیابی عملکرد گروه­های آموزشی (گروه­های آموزشی به عنوان یک زیرنظام از آموزش عالی می­توانند نقش مهمی را در بهبود کیفیت نظام آموزش عالی ایفا کنند). دانشکده مدیریت دانشگاه تهران شناسایی شد و سپس اهمیت نسبی شاخص­های مناسب برای ورودی­ها و خروجی­های مدل تحلیل پوششی داده­ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify Key Factors in the Data Envelopment Analysis (DEA) for Evaluating University Departments by Using Soft System Methodology (SSM)

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Mehregan 1
 • Mohammad Abooyee Ardakan 1
 • Neda Soltan Mohammadi 2
1 Associate Prof. of Management Faculty, University of Tehran, Iran.
2 M.Sc. In Industrial Management, Management Faculty, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Performance assessment of organizations and its subsets in order to achieve higher productivity and progress of organization is an undeniable necessity. In the Competitive world of the twenty-first era universities and higher educational institutions are one of the most important service organizations that can play an important role in the progress and development of society. Therefore, performance assessment of higher education system requires a suitable model that is able to provide a clear picture of their efficiency. Data Envelopment Analysis (DEA) is one of the most popular methods of efficacy measurement of organizations, especially in service organizations, but definition of inputs and outputs in DEA, according to disagreement among key stakeholders, and defining an agreed model is not easy. Thus, this study employed seven stages of Peter Chekland's Soft System Methodology (SSM) to identify suitable indicators for evaluating university departments of Management Faculty of Tehran University and finally determined the relative importance of the DEA inputs and outputs indicators by using Analytical Hierarchy Process (AHP).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multi Paradigm Multi Methodology
 • Soft Operation Research
 • Soft System Methodology
 • Data Envelopment Analysis
 1. اعرابی،سید محمد، و داود ایزدی(1384). درآمدی بر تحقیق مدیریت، نوشته: مارک ایستربای،ریچارد دثورپ ،اندی لو.تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 2. الوانی،سید محمد، و سید حامد وارث(1380). «تحقیقات چند پارادایمی در مطالعات سازمانی» دانش مدیریت 14(54): 3-13.
 3.  بازرگان،عباس.(1380). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران : انتشارات سمت.
 4. صائبی، محمود، محمود شیرازی، مترجم(1384). روشهای تحقیق در مدیریت، نوشته اوما سکاران. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی.
 5. منتظر، غلامعلی(1387). مکنت و مکانت دانشگاه (کنکاشی در دانشگاه­های برگزیده ایران و جهان)، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 6. مهرگان، محمدرضا(1383). مدلهای کمی در ارزیابی عملکرد سازمانها ( تحلیل پوششی داده­ها )، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

BuluM.,Oguzhan O. and Hakki E. (2004).Clusters in Turkish Textile Industry: A Case Study in Bayrampasa District. Internationa ISTANBUL Texitle Congress.

Checkland P, Forbes P and Martin S (1990). Techniques in soft systems practice part 3: monitoring and control in conceptual models and evaluation studies. Journal of Applied System Analysis. 17: 29–37.

Checkland, P and Wilson B (1980). ‘Primary task’ and ‘issue-based’ root definitions in systems studies. Journal of Applied System Analysis 7: 51–55.

Checkland, P. (1999). Systems Thinking, Systems Practice: Includes a 30-Year Retrospective. Wiley: Chichester.

Checkland, P. and Scholes J. (1990). Soft Systems Methodology in Action. Wiley: Chichester.

Connell, NAD (2001). Evaluating soft OR: some reactions on an apparently `unsuccessful' implementation using a Soft Systems Methodology (SSM) based approach. Journal of the Operational Research Society. 52:150-160.

Cooper, W.W., Seiford, L. M. and Zhu, J. (2004). Hand book of Data Envelopment Analysis: History, Models and Interpretations. http://www.springer.com/business+&+management/operations+research/book/978-1-4020-7797-5. (Accessed Novmber 2009)

Couprie, D., Goodbrand, A., Bin Li, and Zhu, D. (2002). Soft Systems Methodology. Department of Computer Science (University of Calgary). http://sern.ucalgary.ca/courses/seng613/F97/grp4/ssmfinal.html. (Accessed July 2009)

Ferrari, F. M.., Carloina Bordignon Fares, and Dante Pinheiro Martinelli (2002). A systematic approach of SSM: The case of Brazilian company. Systematic practice and action research. 15 (1): 51-66.

Ghan L. Stephen L., and Chung For Choi (1997).A conceptual and analytical framework for business process reengineering. International Journal of Production Economics. 50: 211-223.

Haklay, Mordechay (1999). Soft System Methodology Analysis for Scoping Environmental Impact Statement. http://www.casa.ucl.ac.uk /ssm.pdf (Accessed November 2009).

Johnes, J., Li YU. (2008). Measuring the research performance of Chinese higher education institutions using data envelopment analysis. China Economic Review. 19:679-696.

Kotiadis, K., and J Mingers. (2006). Combining PSMs with hard OR methods: the philosophical and practical challenges. Journal of the Operational Research Society. 57:856–867.

Lifang, X. and Li J. (2009). Case Study on Project Risk Management Planning Based on Soft System Methodology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg: 37-44.

Mingers, J., and Gill, A. (1997). Multimethodology (the theory and practice of combining management science methodologies). John Wiley & Sons Ltd.

Mingers, J., W Liu, and W Meng (2009). Using SSM to structure the identification of inputs and outputs in DEA. The Journal of Operational Resource Society 60:168-179.

Pešl, J., and J. Hřebíček (2003). Soft Systems Methodology Applied to Environmental Modeling. Environmental Informatics Archives 1:261-266.

Rodriguez-Ulloa, R. and Paucar-Caceres A. (2004). Soft System Dynamics Methodology (SSDM): a combination of Soft Systems Methodology and Systems Dynamics (SD).22nd International Conference of the System Dynamics Society, Oxford, England.

Sankaran, S., Tay, B.H. and Orr. M. (2009). Managing organizational change by using soft systems thinking in action research projects. International Journal of Managing Projects in Business. 2 (2):179-197.

Tajinoa, A., Robert, Jamesb, and Kyoichi Kijima (2005). Beyond needs analysis: soft systems methodology for meaningful collaboration in EAP course design. Journal of English for Academic Purposes. 4:27–42.

Vidal, R.V.V. (2006). Operational Research: A Multidisciplinary Field. Pesquisa Operacional .26(1): 69-90.