برآورد هزینه‌های وارانتی تولید‌کننده و خریدار بر‌اساس نوعی سیاست جدید وارانتی PRW

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ‌(ره)، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه تعداد بسیار زیادی از محصولات با وارانتی‏های گوناگون ‌‌فروخته می‌شوند که در این میان وارانتی‏های تسهیم هزینه و مدل‏سازی شکست‏ها در طول دورۀ وارانتی و هزینه‏های این سیاست، پیچیدگی‏های زیادی دارند. در این مقاله نوعی مدل جدید سیاست وارانتی PRW توسعه داده شده است که در آن، خرابی‏ تعدادی از قطعات محصول مشمول وارانتی می‎شود و تعدادی از قطعات نیز تحت پوشش وارانتی قرار ندارند. به‌منظور ارائۀ این سیاست جدید، دو رویکرد جداگانه طراحی شد که در هر رویکرد چگونگی برآورد نرخ شکست محصول متفاوت است. مدل پیشنهادی به تولید‌کننده کمک می‌کند تا در صورت به‌کارگیری سیاست پوشش‌ندادن برخی قطعات، برآورد دقیقی از هزینه‌های مورد انتظار داشته باشد و قیمت وارانتی را بر این اساس تعیین کند؛ در نتیجه خریدار نیز از کاهش هزینه‌های مورد انتظار وارانتی و به‌تبع آن کاهش قیمت وارانتی سود خواهد برد. در نهایت، مدل‏های برآورد هزینه‏های وارانتی محصول در طول دورۀ طراحی و با استفاده از مثال عددی اعتبار‌سنجی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating warranty costs for the manufacturer and buyer based on a new Pro-Rata Warranty policy

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nasrollahi 1
  • Ezzatollah Asgharizadeh 2
1 Faculty member of the International University of Imam Khomeini
2 Associate Professor of Industrial Management University of Tehran
چکیده [English]

Currently, a large number of products are being sold with warranty policies. Pro-rata warranties are relatively a complex concept. This paper focuses on developing a new Pro-rata warranty policy. In this model components of the product are grouped into two disjointed sets, failures of components belonging to set one are covered by PRW warranty and those components that belonging to set two are not covered under warranty. In order to design the new policy, two different approaches were designed that in any approach the product failure rates are estimated separately. The proposed model helps manufacturer to have a precise estimate of the expected costs and determine the warranty price based on this estimation. As a result of reduction of expected warranty costs and consequently the price, the customer will also benefit. Finally, the sensitivity of warranty model is analyzed with a numerical example.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pro-Rata Warranty
  • Warranty
  • Warranty cost
  • Warranty policies
Asgharizadeh, E. (2000). Introduction to Warranty policies and models: newly born in engineering and production management. Quarterly Journal of management knowledge, 51(1): 61-87. (in Persian)
Babbie, E.R. (2007). The Practice of Social Research. 10th edition, Wadsworth, Thomson Learning Inc.
Blischke, W. R. & Murthy, D. N. P. (1992). Product warranty management-I: A taxonomy for warranty policies. European Journal of Operational Research, 62(2): 127–148.
Blischke, W. R. & Murthy, D. N. P. (1996). Product warranty handbook. New York: Marcel Dekker.
Blischke, W.R. & Murthy, D.N.P. (1994). Warranty cost analysis. New York: Marcel Dekker, Inc.
Blischke, W.R. & Murthy, D.N.P. (2000). Reliability modeling, Prediction and Optimization. New York: John Willey & Sons, Inc.
Blischke, W.R., Rezaul, M.K. & Murthy, D.N.P. (2011). Warranty data collection and analysis. London: Springer Verlag.
Jain, M. & Maheshwari, S. (2006). Discounted costs for repairable units under hybrid warranty. Applied Mathematics and Computation, 173(2): 887–901.
Karim, M.R. & Suzuki, K. (2005). Analysis of warranty claim data: a literature review. International Journal of Quality and Reliability Management; 22 (7): 667–686.
Lee, X. & Jia, Y. (2015). Optimal Warranty Policy Considering Two dimensional Imperfect Preventive Maintenance for Repairable Product. Indonesian Journal of Electrical Engineering, 13 (2): 215-222.
Menke, W.W. (1969). Determination of warranty reserves. Management Science, 15 (10): 542–549.
Murthy, D.N.P. (2007). Product reliability and warranty: an overview and future research. Produção, 17 (3): 426-434.
Murthy, D. N. P. & Djamaludin, I. (2002). New product warranty: A literature review. International Journal of Production Economics, 79(3): 231–260.
Murthy, D.N.P. & Blischke, W.R. (1992). Product warranty and management III: A review of mathematical models. European Journal of Operational Research, 62(1): 1-34.
Murthy, D.N.P. & Blischke, W.R. (2005). Warranty management and Product manufacture. USA: Springer Series in reliability engineering.
Nasrollahi, M., Asgharizadeh, E., Jafarnezhad, A. & Saniee Monfared, M.A. (2014). Development of a new Pro-rata warranty policy for estimating costs. Quarterly Journal of Industrial management, 6 (1): 127-140. (in Persian)
Park, M., Jung, K.M. & Park, D.H. (2014). Optimal warranty policies considering repair service and replacement service under the manufacturer’s perspective. Annals of Operations Research, 244(1):1-16.
Popovic, V., Stamenkovic, D. & Rakicevic, B. (2012). Choosing the Right Warranty Policy – from the Customer’s to the Manufacturer’s Point of View. International Journal of Applied Physics and Mathematics, 2 (5): 333-335.
Saidi-Mehrabad, M., Noorossana, R. & Shafiee, M. (2010). Modeling and analysis of effective ways for improving the reliability of secondhand products sold with warranty. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 46 (1-4): 253–265.
Shafiee. M., Chukova. S. & Yun, W. (2014). Optimal burn-in and warranty for a product with post-warranty failure penalty. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70 (1): 297-307.
Stamenković, D., Popović, V., Spasojević-Brkić, V. & Radivojević, J. (2011). Combination free replacement and pro-rata warranty policy optimization model. Journal of Applied Engineering Science, 9 (4): 457-464.
Thomas, M.U. (1983). Optimum warranty policies for non-repairable items. IEEE transactions on reliability, 32 (3): 282–288.
Thomas, M.U. & Rao, S.S. (1999). Warranty economic decision models: A summary and some suggested directions for future research. Operations research, 47 (6): 807-820.
Wacker, J.G. (1998). A definition of theory: research guidelines for different theory-building research methods in operations management. Journal of Operations Management, 16(4): 361–385.
Wu, S. & Li, H. (2007). Warranty cost analysis for products with a dormant state. European Journal of Operational Research, 182 (3): 1285-1293.
Yeh, C.W. & Fang, C.C. (2014). Optimal pro-rata warranty decision with consideration of the marketing strategy under insufficient historical reliability data, International Journal of Advanced Manufacturing and Technology, 71(9):1757–1772.
Yang, D., He, Z. & He, S. (2016). Warranty claims forecasting based on a general imperfect repair model considering usage rate. Reliability Engineering & System Safety, 145: 147-154.