کاربست مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای در سنجش کارایی بخش انتقال نیروی صنعت برق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان، رشت، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

از میان صنایع راهبردی و زیربنایی موجود در هر کشور، صنعت برق از مهم‎ترین و حیاتی­ترین صنایع است که به‎دلیل سرمایه­بر بودن و پرهزینه‎بودن، صنعتی انحصاری محسوب می­شود، لذا افزایش کارایی در این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی و سنجش کارایی شرکت­های برق منطقه ­ای ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها صورت پذیرفته است. همچنین به‎دلیل اینکه عملیات انتقال نیرو توسط شرکت­های مزبور، طی فرایندهای چندگانه توسط واحدهای مختلف صورت می­گیرد، در این پژوهش از مدل­های شبکه­ای در سنجش کارایی شرکت­های برق منطقه­ای ایران استفاده شده تا کارایی مراحل و فرایندهای داخلی شرکت­ها نیز بررسی شود. اطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل کارایی، از عملکرد سال 1390 شرکت­ها مندرج در سالنامۀ آماری صنعت برق ایران استخراج شده­اند. نتایج نشان می­دهد شرکت­های برق منطقه­ای اصفهان، زنجان و کرمان، در هر دو مرحلۀ کاری کارایی واحدی دارند. همچنین نتایج پژوهش بیان می‎کند که استفاده از مدل­های شبکه‌ای در سنجش کارایی شرکت‌های برق منطقه‌ای ایران، این امکان را به محققان می­دهد تا ضمن بررسی وضعیت کارایی فرایندهای داخلی شرکت­ها، تصویر روشن­تری از عملکرد سازمان ارائه کنند و به‎کمک این مدل‌ها می‌توان دلایل ناکارایی شرکت‌ها را تشخیص داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Network Data Envelopment Analysis Model in Evaluating Efficiency of Power Transmission Sector, in Iran Electricity Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Khosravi 1
  • Kambiz Shahroodi 2
1 Graduates of Management, MA; Islamic Azad University, Guilan Science and Research Branch; Expert of Guilan Regional Electricity Company
2 Assistant Professor of Rasht Islamic Azad University
چکیده [English]

Among strategic and infrastructure industries in each country, the electricity industry is the most important and critical one, which due to its capital-intensive and costly nature is considered as a unique industry. Hence, increasing efficiency and productivity in this industry is very important. Since process of power transmission in Iran electricity industry carries out by regional electricity companies, this research has been done with purpose of investigating and evaluating mentioned company’s efficiency, by using nonparametric data envelopment analysis (DEA) method. Due to weakness of conventional and classical DEA models, in this research, network models have been used to evaluate efficiency of Iran regional electricity companies, and efficiency of companies’ internal units has been examined too.
The present study is an applied research. Necessary information, to analyze the efficiency, have been extracted from the performance of listed companies in statistical yearbook of Iran electricity industry in the year of 2011, and research data have been analyzed by GAMS software. The results indicate that regional electricity companies in Isfahan, Zanjan and Kerman during all stages of their activities have unit efficiency. As well as, the results of this study indicate that there are significant differences between classical approaches and network data envelopment analysis (DEA) in determining efficiency of regional electricity companies, and to more careful analyzing companies, applying network models is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Efficiency
  • Network Data Envelopment Analysis
  • Iran Electricity Industry
  • Regional Electricity Company