ارائۀ یک مدل دینامیک مدیریت دانش: موردکاوی یک شرکت معتبر حمل‌ونقل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی مؤسسۀ آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی ایوانکی، ایوانکی، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروزه دانش موجود در سازمان‌ها از مهم‎ترین دارایی‌های آنها محسوب می‌شود. اهمیت این سرمایۀ فکری به حدی است که کسب موفقیت‌های اجرایی سازمان ﺑﺪون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺻﺤﻴﺢ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ، اﻣﺮی ﺳﺨﺖ و گاه ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. بنابراین سازمان‌ها در شرایط رقابتی کنونی برای بقای خود، راهی جز به‎کارگیری سیستم‌های مدیریت دانش مناسب و نهادینه‎کردن آن ندارند. این پژوهش با بهره‌گیری از پویایی ­سیستم، مدلی برای مدیریت دانش ارائه‎کرده و در کنار آن به بررسی یک شرکت حمل ‌و نقل برای مطالعۀ موردی می‎پردازد. به‎کمک مدل پیشنهادی، ابتدا دلایلی که سبب ایجاد فاصلۀ زیاد بین وضعیت مطلوب اجرای مدیریت دانش و وضعیت فعلی آن در شرکت مذکور شده، جمع‎آوری‎ می‎شوند و پس از آن به ارزیابی این دلایل پرداخته خواهد شد. درواقع این پژوهش تلاش می‎کند تا با استفاده از مدل پویای ارائه شده، عوامل تأثیرگذار در به‎وجودآمدن این فاصله را مشخص کند و با بررسی آن، اهرم‌های عملیاتی مناسب را برای برطرف‎کردن آنها پیشنهاد دهد. نتایج نشان می­دهد با تغییر در سطح این عوامل تأثیرگذار، سطح پایگاه دانش سازمان ارتقا یافته و به وضعیت مطلوب نزدیک­تر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new Dynamic Model for Knowledge Management : A case study of a Transportation Company

نویسندگان [English]

  • Zahra Alighadr 1
  • Elham Akhoondzadeh Noghabi 2
1 Instructor of Eyvanekey Institute of Higher Education
چکیده [English]

Nowadays knowledge of organizations is their most important assets. The importance of this intellectual property is very mush since the organizations' executive success without the management and proper use of this valuable resource, is difficult and sometimes impossible. So the only way to survive in the current competitive situations, is to implement appropriate knowledge management system and institutionalize it. In this research, a knowledge management model using system dynamics approach is presented and implied in a transportation as a case study. The reasons for the distance between the desired state of knowledge management in the company and its current state, has been extracted and analyzed by the presented model. In fact, it has been tried to denote the effective factors to make this distance and evaluate the operational leverages for its removal, by using presented dynamic model.The results show that changes in values of these factors, will enhance the organization's level of knowledge base and it will be more closed to desired state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • System Dynamics
  • Building stones of knowledge management
  • simulation