رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری با استفاده از مدل ابرکارایی غیر شعاعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‎ارشد ریاضی کاربردی، دانشکدۀ ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

تحلیل پوششی داده­ها، روشی ناپارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه ­ای از واحدهای تصمیم­ گیرنده با ورودی­ها و خروجی­ های چندگانه است. از آنجا که مدل­های تحلیل پوششی داده­ها، واحدهای تصمیم­ گیرنده را به دو دستۀ کارا و ناکارا تقسیم می‎کنند، اغلب تصمیم‎گیرنده‎ها درصدد رتبه‎بندی کاملی از واحدهای تصمیم‎گیرنده هستند. در این نوشتار به توسعۀ مدلی برای رتبه­ بندی واحدهای کارا در تحلیل پوششی داده ­ها پرداخته شده است. از این رو، ابتدا محققان دو مدل جدید غیر خطی پیشنهاد کرده‎اند که با استفاده از مدل اول، به محاسبۀ کارایی پرداخته و به‎کمک مدل دوم، واحدهای تصمیم­گیرندۀ کارا رتبه­بندی می‎شوند؛ به‎طوری که این مدل­ها همواره یک جواب شدنی دارند و درنهایت برای بررسی بیشتر در چندین مثال عددی، مدل پیشنهادی موجود در مقاله با سایر مدل­های رتبه ­بندی مقایسه شده‎اند. نتایج تأییدکنندۀ عملکرد مناسب مدل پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Decision Making Units by using of super efficiency non-radial model

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Rakhshan 1
  • Mohammad Reza Alirezaee 2
چکیده [English]

Data Envelopment Analysis (DEA) is one of the scientific method that computes the efficiency by using a powerful mathematics basic. Data Envelopment Analysis is a non-parametric technique to evaluate the efficiency of a set of decision making units (DMU) with multi inputs and outputs . since DEA’s models classifies decision making units into two categories of efficient and inefficient, so most of the Decision makers are seeking a full ranking DMUs. In this paper, we will extend a model for ranking of efficient units in DEA. so first we propose two new nonlinear models which one can compute the efficiency by first model and rank the efficient DMUs by second one such that These models have a feasible solution always And at least we will compare models of this paper with the others ranking models by some numerical examples and Results have confirm the model performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Super Efficiency
  • no n-radial models SAR
  • Ranking