تحلیل تغییرات نیروی انسانی صنعت تایر خودروی سواری کشور با رویکرد پویایی‌های سیستمی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

مدیریت نیروی انسانی در صنعت تایر ایران، نیازمند تصمیم‎های راهبردی و آینده­نگر برای مقابله با تغییرات پیش‎بینی‎نشده است. در این زمینه یکی از کاربردی­ترین ابزارها، پویایی سیستم است که با جست‎وجوی ساختارهای علّی ـ معلولی در سیستم­ها، رفتار آنها را در برابر تغییرات ناگهانی شبیه­سازی می­کند تا سیاست­هایی برای مقابله با شرایط احتمالی آینده تدوین شوند. پژوهش حاضر می­کوشد با ارائۀ مدلی پویا برای صنعت تایر خودروی سواری کشور، تغییرات نیروی انسانی فعال این صنعت را تا چشم­انداز 1404 برنامه­ریزی و تحلیل حساسیت کند. برای این کار، ساختارهای صنعت تایر خودروی سواری بر مبنای روش استرمن طراحی و داده­های 10 سال اخیر، متغیرهای تأثیرگذار مدل شناسایی شدند. داده­ها با روابط ریاضی مدل‎سازی و به‎منزلۀ ورودی­های مدل دینامیکی، در نرم­افزار Vensim به‎کار رفتند. بر مبنای مدل طراحی‎شده، رفتار و نتایج نهایی متغیرهای مدل تا پایان مرز زمانی مورد نظر، بررسی شد. نتایج نشان داد که تا پایان چشم­انداز، حدود پانزده‎هزار نفر در این صنعت فعال خواهند بود. درنهایت تحلیل حساسیت تأثیر متغیرهای مهم، به‎ویژه تقاضا بر صنعت تایر انجام و توصیه‎هایی برای اتخاذ سیاست­های برنامه­ریزی کلان تولید و نیروی انسانی در شرایط مختلف، ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A System Dynamics Approach for Analyzing the Human Resource Changes in Sedan Tire Industry of Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Elahi 1
  • Mohammad mehdi Lotfi 2
1 M.Sc. Student in Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant Prof, Department of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The human resource managers have to make strategic and
prospective decisions to respond to the unexpected changes in national
tire industry. In this regard, system dynamics is one of the most practical
tools for searching causal structures in systems, simulating their
behaviors against unpredicted variations, and making some reactive
policies for possible future conditions. We try to predict and sensitively
analyze the required human resource capacity of national sedan tire
industry over the horizon of Iran 1404 vision through developing a
system dynamics model. The structures of sedan tire industry are
designed based on Sterman’s methodology and the recent 10 years
corresponding data on the effective variables is identified. Collected data
described by mathematical equations is then considered as the model’s
input in Vensim. Based on the designed model, the behavior and final
results of variables are evaluated until the end of time horizon. Numerical
results indicated that the number of human resources employed in sedan
tire industry at the end of Iran 1404 vision will approximately be equal to
15000. By establishing a sensitivity analysis, the effect of the key
variables, particularly the demand, on sedan tire industry is examined and
suggestions for making macro-planning policies for production and
human resource in different conditions are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dynamic analysis
  • Dynamic Modeling
  • Human Resource Analysis
  • Tire Industry