بررسی اثرات عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت و کسب‎وکار یک زنجیره‎ی ‌تأمین: تحلیل تجربی شرکت‎های ایرانی

نویسندگان

1 تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‎آباد، ایران

2 گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد، ایران

3 گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

چکیده

افزایش توجهات به مدیریت زنجیره‎ی تأمین (SCM) موجب شد تا پژوهشگران مدل‌ها، ساختارها و چارچوب‌های مدیریت کیفیت را که در زمینه مدیریت عملیات توسعه داده شده ‌بودند، مورد بررسی مجدد قرار دهند. در این مقاله، در چارچوب یک مدل ساختاری چگونگی تأثیر دو رویه کیفیتی SCM (تمرکز بر مشتری و مدیریت کیفیت تأمین‌کننده ) به همراه برخی از مهم‌ترین عوامل موفقیت مدیریت کیفیت که این روابط را به جلو برده و تعدیل می‌کنند، بر عملکردکیفیت و کسب‎وکار یک زنجیره‎ی تأمین بررسی شده‌است. در این پژوهش داده‌ها از طریق پرسشنامه از 100 شرکت صنعتی ایران جمع‌آوری شده‌است. یافته‌های این پژوهش، از این موضوع که تعهد مدیریت ارشد موجب ایجاد پیوند میان شرکای زنجیره‎ی تأمین شده و در نهایت عملکردکیفیت کل زنجیره را تحت تأثیر قرار‌ خواهد ‌داد، حمایت می‎کند. همچنین از دیگر نتایج این پژوهش وجود رابطه مستقیم میان تعهد مدیریت ‌ارشد و نقش دپارتمان کیفیت است که در نهایت عملکرد زنجیره‎ی تأمین را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effects of Quality Management Key Success Factors on Quality and Business Performance of a Supply Chain: an Empirical Analysis of the Iranian Firms

نویسندگان [English]

  • Farhad Fathi Hafshejani 1
  • mahdi bashiri 2
  • mahdi Karbasian 3
چکیده [English]

The increasing emphasis on supply chain management (SCM) has led researchers to rethink models, constructs, and frameworks for quality management (QM) that have been developed for the field of operations management. In this paper, within the framework of a structural model we investigate how these two supply chain management-related quality practices (customer focus and supplier quality management) lead to improved quality and business performance of a supply chain and examine some of the most important success factors of QM that precede and mediate those relationships. In this study, we use survey data gathered from 100 industrial firms operating in the Iran. Our results provide further support top management commitment’s role in building supply chain linkages that will impact quality performance. In this study, we also find a statistically significant direct relationship between top management commitment and role of quality department that finally impact supply chain performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key success factors of QM
  • Quality & Business performance
  • Structural model
  • Supply Chain Management