توسعه‌ای بر روش AHP / DEA برای رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیرنده

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه ریاضی کاربردی، ایران

چکیده

روشAHP/DEA برای رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیرنده، از کارهایی است که در زمینه‌ی ترکیب دو مقوله‌ی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و فرآیند تحلیل سلسله‎مراتبی (AHP) انجام شده است. این روش ایده‌ای جدید در زمینه‌ی ترکیبDEA وAHP است که توانسته با ترکیب نقاط قوتDEA وAHP به رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیرنده (DMU) بپردازد. با این وجود، دراین روش مشکلاتی از جمله منطقی نبودن مقایسه‎ی دو واحد تصمیم‌گیرنده در یک مدلDEA ، عدم رتبه‌بندی کامل و عدم مطابقت با رتبه‌بندیDEA در حالت چند‌ ورودی- چند خروجی دیده می‌شود. در این مقاله، روش AHP/DEA را توسعه می دهیم به‎طوری‎که مشکلات گفته شده، برطرف شود. در واقع ما در مرحله اول این روش دو مرحله‌ای، در تعیین مقادیر ماتریس مقایسات زوجی علاوه بر نسبت‎های کارایی واحدها میزان تأثیر هر واحد بر دیگر واحدها را نیز سنجیده‌ایم تا نگاه جامع‎تری به مسئله رتبه‎بندی داشته باشیم. نشان می‌دهیم، روش ارایه شده، ضمن اینکه یک رتبه‌بندی منطقی از واحدهای تصمیم‌گیرنده را ارایه می‌دهد، بارتبه‌بندی کارا- ناکارای DEA نیز مطابقت کامل دارد. مثال‌های عددی نیز، در مقاله آورده شده‌اند تا به کمک آن‎ها، ضمن تشریح روش، درک شهودی‎تری از مسایل مطرح شده در مقاله حاصل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Development on AHP/DEA Methodology for Ranking Decision Making Units

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Alirezayee
  • Mohammad Reza Rafiee Sani
چکیده [English]

The AHP/DEA methodology is an integration of Analytical Hierarchical Process (AHP) and Data Envelopment Analysis. This method uses the capabilities of both AHP and DEA. However, it has some problems: It illogically compares two decision-making units in a Data Envelopment Analysis (DEA) model, it is not compatible with DEA ranking in the case of multiple inputs/multiple outputs, and it leads to weak discrimination in the cases that number of inputs and outputs is large. In this paper, we propose a development on the first stage of the two-stage AHP/DEA methodology that removes the mentioned problems. In the first stage, we develop a model which considers the effects of each unit on the others, and the second step is the same of the main method. Numerical examples are presented in the paper to illustrate the advantages of the developed AHP/DEA methodology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Hierarchical Process (AHP)
  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • Ranking