تجزیه و تحلیل شکاف فرآیندی برای پروژه‌های بازمهندسی فرآیند کسب‎وکار؛ مطالعه‎ی موردی در شرکت مپنا

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با توجه به دگرگون شدن محیط عملیاتی سازمان‌ها و نیاز به تغییر اساسی و در کوتاه‎مدت به جهت سازگاری قابلیت‌های درون سازمانی با فرصت‌های به‎دست آمده، تدوین شده است. از آنجایی که همر و چامپی تخمین زده‌اند که 50 الی 70 درصد سازمان‌ها در تلاش خود برای دستیابی به مزایای بازمهندسی فرآیند کسب‎وکار با شکست مواجه شده‌اند؛ بنابراین، یک پیش‌ارزیابی با صرف زمان و هزینه کم از وضعیت فرآیند موجود که لزوم اجرای بازمهندسی فرآیند کسب‎وکار را نمایان سازد، می‌تواند به تصمیم‌گیری مدیریت ارشد سازمان در این خصوص کمک کند. در این پژوهش شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)، به‎صورت موردی بررسی شده، با روش ماتریس ارزش/ هزینه، فرآیند کلیدی شرکت تعیین شده است. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه وضعیت فرآیند تأمین تجهیزات آن شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت. فرض صفر اصلی پژوهش مبنی بر نبود هر گونه شکافی بین وضعیت موجود فرآیند با وضعیت در بهترین عملکرد، رد شده وجود شکاف فرآیندی مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Process gap analysis for Business Process Reengineering projects: (Case study in Mapna Company)

نویسندگان [English]

  • Mahmood Saremi 1
  • Hamidreza Afshari 2
چکیده [English]

This research has been conducted due to changing of organizations' operating environment and the need of radical change in short time to facilitate the match between market opportunities and corporate capabilities. As Hammer and Champy found that 50-70% of attempts have been failed to deliver intended dramatic results, a preevaluation by less time and less costly from the current process demonstrating the need to execute BPR would help top management in his decision making. In this study Iran Power Plant Projects Management Company (MAPNA) has been investigated as a case study initially defined procurement system as a key process by cost/value matrix then present status of the process has been evaluated by a questionnaire survey. The main null hypothesis regarding the lack of any process gap between the present situation respect to the best practice has been rejected; a process gap has been verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Best Practice
  • Business Process Reengineering
  • Process Gap
  • Procurement