کاربرد تصمیم‎گیری چند معیاره خاکستری در ارزیابی عملکرد شرکت‎ها

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

رشد سریع فنی و اقتصادی در چند دهه گذشته، زندگی بشر را تغییر داده است و جامعه پیشرفته تکنولوژی را با مسائل تصمیم‎گیری پیچیده‎ای مواجه کرده است. این مشکلات معیارها یا اهداف متضاد یا متناقضی از قبیل هزینه، قابلیت اطمینان، عملکرد، ایمنی و بهره‎وری را معرفی نموده است. به طورکلی اطلاعات ترجیحی گزینه‎ها و معیارها به صورت قضاوت‎های تصمیم‎گیرندگان ارایه می‎شود و قضاوت‎ها هم نامعین بوده و نمی‎تواند به صورت اعداد قطعی ارایه شود. در این مقاله به منظور حل مسائل تصمیم‎گیری چند معیاره در شرایط نامعین، یک مدل بر مبنای نظریه سیستم خاکستری شامل تحلیل نسبی و اعداد خاکستری پیشنهاد شده است و همچنین از آنتروپی شانون به منظور وزن‎دهی معیارها استفاده شده است. در نهایت مدل پیشنهای نیز به منظور رتبه‎بندی شد که در سرمایه‎گذاری و مادر تخصصی در بازار بورس ایران استفاده شده است و توانمندی و قابلیت استفاده آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying a Multi Criteria Decision Making Model Based On Grey Theory In Performance Evaluation Of Firms

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi
  • Nabi Molaei
چکیده [English]

Rapid technological and economic growth over the last several decades has changed human lives and made modern society face complex decision making problems. These kinds of problems are characterized by incommensurate and conflicting criteria or objectives such as cost, reliability, performance, safety and productivity. Multi Criteria Decision Making is an approach that can be used to deal complex problems. Generally, preference information on alternatives and on attributes belongs to the DMs' subjective judgments and DMs' judgments are often uncertain and cannot be estimated by an exact numerical value. In this paper, to treat multi criteria decision making problems in uncertain condition a model based on grey theory-including grey relational analysis and grey numbers is proposed and also Shannon's entropy is used for weighting attributes. Finally proposed model was used to ranking holding and investment companies in Iran's stock exchange and evaluated its ability and usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Ratios.
  • Grey Relational Analysis
  • Grey theory
  • MCDM
  • Shannon's Entropy