بررسی تأثیر انتقال تکنولوژی بر عملکرد رقابتی بنگاه: موردکاوی شرکت‎های قطعه ساز ایرانی تولید کننده قطعات خودرو تندر 90

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

توسعه توانمندی‎های تکنولوژیکی از روش‎های مؤثر در ارتقاء عملکرد رقابتی بنگاه‎ها است. انتقال مناسب تکنولوژی کمک می‎کند تا بنگاه‎ها در زمان کوتاه‎تری در مقایسه با توسعه درونی تکنولوژی، موقعیت رقابتی خود را در صنعت تقویت نمایند. موفقیت پروژه‎های انتقال تکنولوژی در بنگاه‎ها را می‎توان بر اساس شاخص‎های متنوعی مانند ارتقاء عملکرد رقابتی بنگاه به واسطه انتقال تکنولوژی مورد سنجش قرار داد. این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر انتقال تکنولوژی تولید خودرو تندر90 بر عملکرد رقابتی قطعه‎سازان ایرانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری به انجام رسیده است. بر اساس یافته‎های تحقیق، انتقال تکنولوژی اثر مستقیمی بر عملکرد رقابتی شرکت‎های فعال در پروژه تولید خودرو تندر90 داشته است و به افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید منجر شده است و از سوی دیگر در فرآیند انتقال تکنولوژی توجه بنگاه‎ها بیشتر بر ابعاد سخت‌افزاری و نرم افزاری تکنولوژی متمرکز بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Technology Transfer Effect on Firm Competitive Performance: The Case Study of Iranian Auto part Producer of TONDAR 90.

نویسندگان [English]

  • Davood Karimi Dastjerdi
  • nima mokhtarzadeh
  • hamid reza yazdani
چکیده [English]

Development of technological capability is one of the effective methods for promoting the firm competitive performance. Transfer of suitable technology help the firm to make a strong position in its industry faster than using in-house R&D. Successfulness of a firm based on technology transfer process can be measured with different scales such as measurement of firm competitive performance through technology transfer.
This research has been accomplished with the aim of evaluation of technology transfer effect on competitive performance of Iranian Auto part makers with the structural equation model. Based on research findings, the technology transferred to the auto part makers involved in the project of producing TONDAR 90 (L90) has had directive effective on the filed of quality improvement and cost reduction of final product. In the other hand, in the process of technology transfer managers have concentrate on transfer of hardware and software of technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competitive performance
  • Structural Equitation Model
  • Technology transfer
  • TONDAR 90 (L90)