ارایه‌ی روشی برای ارزیابی و رتبه‌بندی چشم‌انداز سازمان‌ها با استفاده از پژوهش آمیخته

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

چشم‌انداز نقطه آغازین در سلسله‎مراتب اهداف سازمانی است یک چشم‎انداز مؤثر می‎تواند پلی بین حال و آینده باشد و وجود آن برای تدوین استراتژی ضروری است. ترسیم و تدوین چشم‌انداز مناسب از وظایف مهم رهبران و از ارکان برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌ها قلمداد می‎شود. از آن‌جا که در بررسی ادبیات موضوع، پژوهشی که شاخص‌های ارزیابی چشم‎انداز را جمع‌آوری و دسته‎بندی نموده و بر اساس آن روشی برای رتبه‎بندی ارایه داده باشد، یافت نشد؛ علاوه برآن پاسخ‎گویی به کلیه اهداف این پژوهش صرفاً با به‎کارگیری یک تکنیک کمّی میسر نبوده، این مقاله با روش پژوهش آمیخته به انجام رسیده است. در حقیقت با ترکیب روش کیفی «مصاحبه گروه‌های کانونی» و روش کمّی «درجه امکان خاکستری» که از تکنیک‎های نوین تصمیم گیری و ارزیابی ریاضیاتی داده‌های مبهم و غیر قطعی است، روشی برای ارزیابی و رتبه‎بندی چشم‌انداز سازمان‌ها ارایه شده است. در پایان برای ارایه کاربردی از روش ارایه شده در این مقاله، چشم‌انداز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با چهار سازمان رسانه‎ای مطرح دنیا ارزیابی و رتبه‎بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a procedure to evaluate and rank corporate vision statements using a mixed methodology

نویسندگان [English]

  • Azadeh Dabbaghi 1
  • Amir Mahdi Malek 2
1
2
چکیده [English]

The starting point for articulating a firm's hierarchy of goals is the company vision. An effective vision can provide a bridge from the present to the future and is essential for strategy formulation. The development of such a vision statement is one of the important responsibilities of organizations' leaders. Although numerous characteristics have been indicated in the literature for creation of an effective vision statement, a methodology evaluating its effectiveness regarding a selected and classified set of criteria was not found. Hence, mixing "Focus Group Interview" (qualitative methodology) and "Grey Possibility Degree" (a quantitative mathematical decision analysis technique for problems containing discrete data and incomplete information), a new procedure is proposed in this paper in order to evaluate and rank a set of corporate vision statements. Finally in this paper has been attempted to apply assessing and marking of the Iran; broadcasting organizations with compare of four well-known organization through out the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Focus Group Interview
  • Grey Possibility Degree.
  • mixed method
  • vision statement