تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کشش بازار

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از مشکلات شرکت‌های داخلی، نبود استراتژی تحقیق و توسعه برای مدیریت انتقال تکنولوژی در پروژه‌های طراحی محصول است. بنابراین این مقاله به‌دنبال ارایه روشی جهت تدوین استراتژی تحقیق و توسعه به منظور شناسایی تکنولوژی‌های همسو با نیاز مشتری و ارایه راهکاری جهت اکتساب تکنولوژی‌های مورد نیاز شرکت‌ها است. بدین منظور، شاخص‌های مؤثر جهت تدوین استراتژی تحقیق و توسعه شناسایی شدند؛ و با اختصاص دادن محورهایی به هر یک از مؤلفه‌ها، چارچوبی جهت تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با رویکرد کشش بازار طراحی شده است . با رسم نقشه تکنولوژی بر اساس ارزیابی ابعاد خارجی و داخلی توسط تکنیک گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی و مدل مدیریت نیازمندی‌های تکنولوژی، ضمن مشخص نمودن وضعیت تکنولوژیکی شرکت در هر تکنولوژی (نقاط قوت و ضعف)، تکنولوژی‌های کلیدی شرکت و همچنین موقعیت رقابتی هر تکنولوژی (فرصت‌ها و تهدیدات)، شناسایی خواهد شد. روش شناسی فوق برای اعتبار سنجی، در شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا) جهت تدوین استراتژی تحقیق و توسعه در طراحی و ساخت بدنه کشتی آفراماکس اجرا شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation of Research & Development Strategy using Technology Quality Function Deployment: Market Pull Approach

نویسندگان [English]

  • Adel Azar
  • Sajjad Jokar
  • abouzar zangoueinezhad
چکیده [English]

Weakness of research & development strategy for technology transfer management in product design activities is one of the most difficulties for local companies in Iran. Therefore, this paper trying to present a method to indicting research & development strategy for identifying fit technology with requirements of customer and provide a solution for acquisition of needs technologies of companies. In this manner, indicators that effected on compilation of R&D strategy identified, and allocated axis to each dimensions. Then, planned a framework for compilation of research and development strategy with market pull approach. With drawing technology map based on appraisal inside and outside dimensions by Tech-QFD and Technology needs management model, opportunities and treats will determine for each strategy. This model applied in Iran Marine Service (SADRA) Company for compilation R&D strategy in design and manufacturing of AFRAMAX ship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Pull Approach
  • Research & Development Strategy
  • Technology Capability Assessment
  • Technology Quality function Deployment