کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 1
1. تبیین الگوی ارزیابی عملکرد در طی زمان با تحلیل پنجره¬ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 69-86

محمدرحیم رمضانیان؛ اکرم اویسی عمران؛ کیخسرو یاکیده