کلیدواژه‌ها = پویایی شناسی سیستم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل بازار مسکن استان تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 665-683

علی محمد احمدوند؛ حدیثه خدادادی ابیازنی؛ زینب محمدیانی


2. استفاده از رویکرد ترکیبی SD و SSM برای حل مسائل اجتماعی غیرساختاریافته

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 55-76

علی اصغر صادقی مقدم؛ علی خاتمی فیروز آبادی؛ یوسف ربانی