کلیدواژه‌ها = فرآیند تحلیل سلسله‎مراتبی
روش AHP/DEA تقاطعی برای رتبه‎بندی واحدهای تصمیم‎گیرنده

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 51-68

10.22059/imj.2012.72259

محمدرضا علیرضایی؛ سید عی رخشان؛ محمدرضا رفیعی ثانی


توسعه‌ای بر روش AHP / DEA برای رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیرنده

دوره 2، شماره 2، مهر 1389، صفحه 83-184

محمدرضا علیرضایی؛ محمد رضا رفیعی ثانی