کلیدواژه‌ها = شایستگی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل شایستگی رهبران صنایع خلاق با استفاده از روش پشتیبان اجماع گسسته و مدل‎سازی ساختاری تفسیری

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 299-318

10.22059/imj.2020.307585.1007763

سید مهدی شریفی؛ علی اکبر فرهنگی؛ علی حیدری؛ سید وحید عقیلی؛ فاطمه میرزایی رابر


2. شناسایی عوامل بازدارنده رشد بنگاه‎های کوچک صنعت ریخته‎گری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 125-264

محمود فیروزیان؛ عزت الله اصغری زاده؛ سید احمد امامی العریضی