نویسنده = ������ ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر شکل‎گیری قابلیت‎های چابکی سازمان (بررسی موردی شرکت‎های خودروساز تجاری)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-36

10.22059/imj.2012.72257

سید محمد سید حسینی؛ علی رجب‎زاده قطری؛ محمود البرزی؛ سید مصطفی رضوی؛ علی رمضانی