نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. پیش‎بینی زمان پروژه از طریق طول زمان کسب‎شده و مدیریت ریسک

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 217-240

10.22059/imj.2016.60656

اکبر عالم تبریز؛ فرنوش خالدیان؛ مصطفی مهدی پور