نویسنده = سعید یعقوبی
تعداد مقالات: 4
3. ارائۀ مدل موجودی‌ ـ زمان‏بندی در زنجیرۀ تأمین ساخت‌و‌ساز

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 113-140

10.22059/imj.2016.59602

محمدرضا وکیلی؛ سیامک نوری؛ سعید یعقوبی