نویسنده = ���������� ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه رویکردی تلفیقی از تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست برای ارزیابی عملکرد پروژه‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-62

10.22059/imj.2013.35682

میثم عظیمیان؛ آرش شاهین؛ مهدی علینقیان؛ سیدمحمدعلی بدری