نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نظام ارزیابی عملکرد پایدار مبتنی بر مدل اسکور: مورد مطالعه شرکت سیمان سپاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22059/imj.2021.319358.1007824

زینب راضی خانقاه؛ امیرعلی فوکردی