نویسنده = ���������� ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر بهره‌‌وری صنعت تولید کانی‌های غیر فلزی در طول برنامه سوم توسعه و تجزیه آنها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 113-134

10.22059/imj.2012.35442

محمدعلی فیض‎پور؛ سعید نایب؛ گلسا صالحی فیروزآبادی