نویسنده = �������� ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل ترکیبی تحلیل مؤلفه‌های اصلی و برنامه‌ریزی آرمانی برای انتخاب بالگردهای نظامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-140

10.22059/imj.2013.50275

رحیم فوکردی؛ رضا علیخانی؛ محسن صادق عمل نیک