نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری با استفاده از مدل ابرکارایی غیر شعاعی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 303-316

10.22059/imj.2014.50680

سیدعلی رخشان؛ محمدرضا علیرضایی