نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل کنترل فرآیند آماری فازی با روش مد فازی برای کنترل تعداد نقص‌های محصول

دوره 1، شماره 2، 1388

رضا اسماعیل‌پور؛ محمد رحیم رمضانیان؛ فاروق کاظم اف