نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. روش آمیخته ابتکاری برای انتخاب مدل کاری و زمان‎بندی کارکنان شرکت‎های پتروشیمی

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 551-574

10.22059/imj.2018.263727.1007476

خداکرم سلیمی فرد؛ میثم نخعی؛ زهرا زارع؛ رضا مغدانی


3. زمان‎بندی درس‌های دانشگاه با به‎کارگیری هیوریستیک فرادست بر مبنای گراف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-70

10.22059/imj.2013.50268

خداکرم سلیمی فرد؛ غلامرضا جمالی؛ سلمان بابایی زاده