نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی بانک‌های ایران با استفاده ازتکنیک DEA به روش پله‌ای

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 159-332

محمد نمازی؛ شهلا ابراهیمی