نویسنده = سید احمد امامی العریضی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل بازدارنده رشد بنگاه‎های کوچک صنعت ریخته‎گری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 125-264

محمود فیروزیان؛ عزت الله اصغری زاده؛ سید احمد امامی العریضی