نویسنده = حدادیان، سیما
تعداد مقالات: 1
1. کاوش قواعد ارتباط‌دهنده‎ عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده‌بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبُعدی

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 575-599

سیما حدادیان؛ زهرا ناجی عظیمی؛ ناصر مطهری فریمانی؛ بهروز مینایی بیدگلی