نویسنده = زارع، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. روش آمیخته ابتکاری برای انتخاب مدل کاری و زمان‎بندی کارکنان شرکت‎های پتروشیمی

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 551-574

خداکرم سلیمی فرد؛ میثم نخعی؛ زهرا زارع؛ رضا مغدانی