نویسنده = قاسم نیا عربی، نرجس
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی ریسک‎های بالقوه در تجهیزات پزشکی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 533-554

محمد ولی پور خطیر؛ نرجس قاسم نیا عربی