نویسنده = عظیمی، پرهام
تعداد مقالات: 1
1. مدل چندهدفه تعیین اندازه بهینه بافر و تخصیص افزونگی ـ دسترس‌پذیری به‌صورت هم‌زمان در سیستم‌های تولیدی

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 427-460

مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ پرهام عظیمی؛ مجتبی آقایی