نویسنده = علیمحمدی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت تولید آینده در نیروگاه‌های برقابی تحت تأثیر تغییر اقلیم (مطالعۀ موردی: نیروگاه سد کارون 4)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 215-242

اسداله اکبریان اقدم؛ علی محمد احمد وند؛ سعید علیمحمدی