نویسنده = احمدپور داریانی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای-رویکرد تئوری بازی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 721-742

سید مصطفی رضوی؛ سلطانعلی شهریاری؛ محمود احمدپور داریانی