نویسنده = محمدی مطلق، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی یک سیستم خبره برای ارزیابی و انتخاب تأمین کننده

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 385-403

حسنعلی محمدی مطلق؛ علیرضا محمدی مطلق؛ جلال رضایی نور