نویسنده = عادلی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. زمان‌بندی دو هدفۀ خطوط جریان منعطف بدون وقفه با پنجرۀ زمانی تحویل و امکان رد کار

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 445-468

بابک اسلانی؛ مصطفی زندیه؛ مجید عادلی