نویسنده = انصاری، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. فرا ترکیب روش‎های مدل‎سازی سیستم‎های پیچیده فنی ـ اجتماعی با رویکرد پارادایم چندگانه ـ روش‎شناسی چندگانه

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 247-278

علی محقر؛ منوچهر انصاری؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمد میرکاظمی مود