نویسنده = جمالی، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
2. زمان‎بندی درس‌های دانشگاه با به‎کارگیری هیوریستیک فرادست بر مبنای گراف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-70

خداکرم سلیمی فرد؛ غلامرضا جمالی؛ سلمان بابایی زاده